Om

Inga bilar, inga mygg
Du störs inte av bilar; bilar finns inte på Hanö. De ljud du hör är havets brus och suset från träden. Du slipper myggbett; myggor finns inte heller. Du är fri att ta naturen i besittning, men tänk på allemansrättens regler.

Låt lugnet och sinnesnärvaron komma till dig och när sjön suger som mest kanske äta en bit mat på öns restaurang. Bada på badplatsen eller på någon av alla stenhällar. Vandra på de utmärkta vandringslederna och när tröttheten kommer, övernatta på vandrarhemmet.

Tag med dig skräp och avfall till soptunnor eller till miljöstationen i hamnen. Hundar skall hållas kopplade. Eldning får bara ske på de särskillt iordningställda grillplatserna. Vill du sätta upp ditt tält så gäller "Allemansrätten". Öns fotbollsplan används som landningsplats för helikopter; där får ingen tältning ske.

Läs mer om Hanö på Sölvesborgs kommuns hemsida: http://www.solvesborg.se/11491

Hamnen
Hanö hamn är hjärtat på ön. Den var tidigare en typisk fiskehamn med en stor fiskeflotta som blomstrade som mest under mitten av förra seklet. Idag angörs den till 90% av fritidsbåtar av alla slag, med upp till 4 meters djupgående.

I Hamnen finns affär och restaurang under namnet Hamnkrogen Briggen.

I Hamnen finns också Bödeboden/Hanö Museum. Där finns en utställning om öns natur, historia, fiske och kultur. Muséet är öppet dagtid under sommaren då det även arrangeras lyrikaftnar. Inträdet är gratis, men bidrag välkomnas. I Bödeboden finns en TV med video, samt ett videobibliotek. Där finns också en Boklåda, där Du kan ta en bok om Du lämnar en.       

Öns konstnärer ställer ut sina alster i  muséet samt i sina hem och ateljéer.

 För båtfolk finns mer  information om hamnen under fliken Bokningar.

 

Hanö i Litteraturen

Om Hanö finns mycket att berätta, mången dikt, sägner och prosa finns därom.

På senare år står ön även i centrum i både thriller och roman.

Hanös varierande och särpräglade natur har också inspirerat i böcker om flora och fauna, fågel och fisk samt myter om jättar och drakar.

Se Sölvesborgs biblioteks Hanösamling här.

Se en förteckning över verk med Hanöanknytning här.

 

Hamnkrogen Briggen
Från den 15:e maj är restaurangen helgöppen och från den 1:e juni är affär, restaurang och café öppet dagligen.

Se vidare under bokningar

 

Väder på Hanö

Senaste nytt