Historia

1759 köper Elsa Greta Schult Hanö av Kronan. Hanö är även idag en privat egendom

1766 inrättas lots på Hanö

1810 blir Hanö bas för den engelska flottan under Napoleonkrigen.

1812 lämnar engelska flottan ön, men efterlämnar den engelska kyrkogården.

1869 tänds första fyren på Hanö

1886 byggs skolan som numera är vandrarhem

1899 byggs missionshuset

1901-02 byggs hamnpirarna. Kåsarna fanns vid den tidpunkt kvar innanför pir-armarna

1908 köper en Hanöbo öns första motorbåt

1914-17 hålls fyren släckt p.g.a första världskriget

1916 får ön en livräddningsstation

1917 inrättas ett salteri på ön. Det rivs redan 1918 för att ge plats åt öns första bageri

1922 får Hanö sin första telefon. Samma år byggs inseglingsfyren i hamnen

1939 byggs fyrvaktarbostaden. Detta år får Hanö även elektricitet

1952 dras vatten in i husen

1954 byggs bygdegården

1962-63 byggs hamnen om och får det utseende den har idag

1966 asfalteras öns vägar

1974 läggs Hanö skola ned

1980 automatiseras fyren

1995 automatiseras SMHI:s väderobservationsstation

Väder på Hanö

Senaste nytt